Generał nie ma wątpliwości. „W NATO jesteśmy stawiani za wzór”

10 marca 2024

Generał nie ma wątpliwości. "W NATO jesteśmy stawiani za wzór"– Polska staje się jednym z liderów NATO, niekwestionowanym liderem na ścianie wschodniej Sojuszu – powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Według niego w ciągu 25 lat Polska „przewartościowała” swoje miejsce w NATO i obecnie „stawiana jest za wzór innym państwom”. Utrzymanie zdolności obronnych, a także wysiłki na rzecz rozwoju, to tylko niektóre z rzeczy, za które kraj ma być ceniony w Sojuszu.


Powered by WPeMatico

Brak komentarzy

Dodaj komentarz