Tańszy prąd 2024. Wyższy limit tylko z oświadczeniem. Kto i do kiedy musi złożyć dokument?

27 marca 2024

Tańszy prąd 2024. Wyższy limit tylko z oświadczeniem. Kto i do kiedy musi złożyć dokument? Decyzja o przedłużeniu zamrożenia cen energii do końca czerwca 2024 roku niesie znaczące konsekwencje dla gospodarstw domowych. Obowiązująca ustawa zredukowała o połowę limity korzystania z tańszego prądu ustalone w poprzednim roku. Tym samym obecnie ustanowiony próg to 1500 kilowatogodzin. Jednak dla kilku grup odbiorców istnieje możliwość powiększenia tego limitu do 1800 lub 2000 kWh. Wniosek trzeba złożyć do 31 marca.


Powered by WPeMatico

Brak komentarzy

Dodaj komentarz